Ph.d.-grad tildelt forsker ved Dansk Center for Herregårdsforskning

Cand.mag. i etnologi Signe Steen Boeskov blev den 6. december 2010 tildelt ph.d.-graden i Historie på grundlag af sin afhandling Herregårdsherskab. Distinktioner og iscenesættelser i danske herregårdsmiljøer, 1850-1920

Læs mere om forskningsprojektet her

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters