Ph.d.-grad tildelt forsker ved Dansk Center for Herregårdsforskning

Mag. art. Anne Grethe Sværke blev den 9. november 2007 tildelt ph.d.-graden i Historie på grundlag af sin afhandling om nygotisk herregårdsarkitektur.

Anne Grethe Sværke arbejder i øjeblikket på at redigere afhandlingen, der forventes at udkomme i bogform i løbet af 2009.

Læs mere om Anne Grethe Sværkes projekt

Læs mere om Anne Grethe Sværkes udgivelse

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters