Nyt medlem og næstformand i DCHs bestyrelse

Dansk Center for Herregårdsforskning byder Nina Javette Koefoed velkommen i bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 1.9.2013 således af (fra venstre) museumsdirektør ved Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Britta Andersen (formand), museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet Mikkel Venborg Pedersen, lektor ved Arkitektskolen Aarhus Lars Nicolai Bock samt lektor ved Aarhus Universitet Nina Koefoed (næstformand).

Bestyrelsen

Nina Koefoed har i sin forskning bl.a. beskæftiget sig med køn og sædelighed særligt i 1700-tallets og 1800-tallets Danmark. Hun har om dette emne bl.a. udgivet bogen "Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark" fra forlaget Museum Tusculanum i 2008. Hun er ligeledes tilknyttet forskningsnetværket "Reformatorisk teologi og konfessionskultur" ved AU, der beskæftiger sig med de samfundsmæssige følger af Reformationsperioden i Danmark.

Dansk Center for Herregårdsforskning har en faglig bestyrelse, der - blandt de øvrige ansvarsområder - anlægger centerets faglige linje, udpeger dets forskningsmæssige satsninger og ikke mindst garanterer det faglige grundlag. Med Nina Koefoeds indtrædelse i bestyrelsen tilføjes en stor kapacitet på 1700- og 1800-tallets historie, som er tungtvejende perioder i centerets projekter og aktiviteter. 

Læs mere om den øvrige bestyrelse her

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters