Symposium om Østersøens herregårde i oktober

Fra Middelalderen og til i dag har slotte og herregårde været en central kraft i kulturlandskabet i landene omkring Østersøen. De er spredt over ti forskellige lande (Tyskland, Polen, den russiske region Kaliningrad, Lithauen, Letland, Estland, Finland, Sverige, Norge og Danmark) og bliver nu genstand for en konference i den tyske by Greifswald.

Symposiets mest centrale emne bliver herregårdsarkitekturen i regionen fra tidlig moderne tid til i dag. Derudover vil symposiet rumme oplæg om herregårdshistorie og -kulturhistorie, og forskelle og ligheder mellem landenes herregårdstradition og herregårdsliv vil blive belyst. Det vil være et spørgsmål, om der kan spores en fælles kulturarv på herregårdsområdet rundt om Østersøen, og sidst men ikke mindst vil brugen og forståelsen af herregårdene  i dag blive belyst.

Symposiet er det første af sin art med dette tema som omdrejningspunkt.

"Castles and Manor Houses in the Baltic Sea Region Components of a European
Cultural Heritage" arrangeres af Greifswald Universitet og afholdes på Alfried Krupp Wissenschaftskolleg. Symposiet indeholder også en række ekskursioner til udvalgte af områdets herregårde. 

Se program og yderligere information her

 

 Estland

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters