The Danish Country House

Ny flot bog om den danske herregård indtroduceret for et internationalt publikum

Bogen kan bestilles via Gammel Estrup - Herregårdsmuseets butik.

9.10.2014: Fra forlagets pressemeddelse:

Dette er den første bog af sin art. The Danish Country House introducerer den internationale verdens læsere til den enestående rige kulturskat, som de 700 danske herregårde repræsenterer. Bogen fortæller om herregårdene, deres rødder i samfundshistorien, og hvordan de har sat deres præg på det danske kulturlandskab. Mange af disse ejendomme har åbnet porten for offentligheden til oplevelser af smukke parker, storslåede bygningsværker og alsidige kulturbegivenheder m.m. Endelig indeholder bogen - for første gang i Danmark - en oversigt over de mere end 100 herregårde, som er helt eller delvist åbne for publikum.

Danish Country House

Begge bogens forfattere, John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen, har en lang museumskarriere og et stort forfatterskab bag sig og er eksperter i herregårdskultur; til bogen bidrager også retshistorikeren, professor Ditlev Tamm med et afsnit om den danske adels særlige placering i europæisk sammenhæng. Bogen prydes af 200 illustrationer, de fleste pragtfulde billeder af Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna.

H.K.H. Prins Henrik har skrevet forord til udgivelsen, der er muliggjort ved tilskud fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Realdania, Bikubenfonden, Nykredits Fond, Carlsen-Langes Legatstiftelse samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond. Nationalmuseet har støttet udgivelsen med tilladelse til at benytte Roberto Fortunas fotografier.

FORLAGET HISTORISMUS www.historismus.dk mail@historismus.dk tlf. 29 27 14 28 Oversættelse: Jane Rowley. Grafisk tilrettelæggelse: Lars Møller Nielsen. Format: 24 x 31 cm, 253 sider, indbundet, 200 illustrationer.

 

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters