Arkiv

 

Tidligere nyheder:

Ph.d.-grad tildelt forsker ved Dansk Center for Herregårdsforskning

Forskningens Døgn 2011

Ph.d.-forsvar: november 2010

Forskningens Døgn 2010

Region Midtjylland som herregårdslandskab

Tre år mere til Dansk Center for Herregårdsforskning

Realdania støtter kort over danske herregårde!

Nybygt af gammel Art. Ny bog fra Dansk Center for Herregårdsforskning

Ny bog om adelens pragtboliger i byen

Nyt ph.d.-stipendium i oplevelsesøkonomi

Ph.d.-grad tildelt forsker ved Dansk Center for Herregårdsforskning


 

Konferencer, seminarer og foredrag:
 
Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Norge, 2012

Konference på Hindsgavl om herregårdenes økonomiske fremtid

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium den 18.-20.august 2011 i Finland.

Seminar om 1700-tallets tankegods

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium den 23.-27. september 2010 i Estland

  
Nordisk Slots- og Herregårdssymposium den 17.-19. september 2009 i Danmark

Seminar om oplevelsesøkonomi

De danske herregårdes fremtid

Herregårdenes Indian Summer - fra Grundloven 1849 til Lensafløsningsloven 1919

Herregårdene og godsernes Indian Summer

 

Afsluttede projekter:

Adam T. Schacke, Godsernes struktur, økonomi og drift 1849-1919

Anne Grethe Sværke, Nybygt af gammel Art

Signe Steen Boeskov, Herregårdsherskab. Distinktioner og iscenesættelser i danske herregårdsmiljøer, 1850-1920

Mikael Frausing, Oplevelsernes herregård.

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters