Nr. Vosborg-projektet. En tværfaglig, videnskabelig undersøgelse af herregården og dens omgivelser fra vikingetiden til i dag.

Fonden Realea har over de seneste år investeret et trecifret millionbeløb i at redde, restaurere og udvikle herregården Nr. Vosborg, så den atter i fremtiden kan blive et dynamisk kraftcenter i Vestjylland, sådan som den har været det i fortiden.

I forbindelse med restaureringsprocessen blev der etableret et tværfagligt forskningsprojekt, hvis formål var at afdække herregårdens historie og beskrive de faktorer, der var medvirkende til at gøre Nr. Vosborg til vestjysk kraftcenter og historie. Projektet har således beskæftiget sig med ikke blot de eksisterende bygningerne og deres forgængere i sig selv, men også med de økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forhold, som var forudsætningerne for, at en stor og betydelig herregård kunne etableres og opretholdes gennem århundreder på dette sted.

Målet med projektet var at gøre Nr. Vosborg til Danmarks bedst udforskede herregård, så dette projekt herved kunne tjene som model for andre, der ønsker at udforske den betydelige kulturarv, der knytter sig til dette lands enestående bestand af herregårde.

Forskningsprojektet har blandt andet resulteret i et stort tværfagligt værk om herregården med bidrag fra mere end 30 forskere. Læs mere om værket Nørre Vosborg i tid og rum her

Læs mere på Nørre Vosborg
 

 

Nr.Vosborg_stor

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters