Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2013

Symposiet blev i 2013 afholdt i Skåne, Sverige, den 15. til 17. august. 


Krapperup Slot

Materiel kultur på slotte og herregårde

Temaet for Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i 2013 var materiel kultur, en forskningstradition med dybe rødder i blandt andet Kunsthistorie og Etnologi men som de seneste årtier også har vokset sig stærk inden for historie og økonomisk historie. 

Årets symposium foregik i Skåne, som er et af de mest herregårdstætte områder i Sverige. Skåne var frem til 1658 en del af Danmark, og den danske arv i kombination med områdets nærhed til kontinentet har præget såvel slottes og herregårdes arkitektur som godsernes jordbrug, arbejdsorganisation og landskab.

Se årets program her

 

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters