Nordisk Slots- og Herregårdssymposium

I 1999 tog Norge initiativ til et nordisk forskningsseminar med herregårde som omdrejningspunkt. Seminaret fik titlen Nordisk Slots- og Herregårdssymposium, og blandt initiativtagerne var repræsentanter for Oslo Universitet og Frederikstad Museum på Elingaard. Siden 1999 har der med mere eller mindre regelmæssighed været afholdt Nordiske Slots- og Herregårdssymposier i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Formålet med symposierne har hele tiden været at samle forskere fra Norden på tværs af fag- og landegrænser og dermed skabe et forum for udveksling af forskningsresultater og arbejdsmetoder og i det hele taget debattere fælles anliggende knyttet til nordisk herregårdskultur.

Ud over at sætte herregårdene på en fælles nordisk dagsorden har symposierne skabt en succesfuld symbiose mellem universiteter og museer, idet en af de afledte og meget betydningsfulde effekter af dette initiativ har været etableringen af et aktivt og velfungerende forskernetværk. Via dette netværk har det været muligt at opretholde og udbygge en tæt kontakt blandt nordiske herregårdsforskere. Samarbejdet har således blandt andet medført, at tre museer og universiteter i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark i perioden 2009-11 kunne etablere et Interreg-projekt under EU, som havde kulturarven i regionen omkring Kattegat og Skagerrak som omdrejningspunkt. 

I Nordisk Netværk udveksles oplysninger om symposierne og interesseområdet. 

 

Kommende symposier

2017: Norge

2018: Sverige

2019: Danmark

 

 

Seneste afholdte symposier

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2016 afholdtes i Helsinki, Finland, den 15.-17. august.

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2014 afholdtes på Fyn, Danmark, den 18.-21. semptember. 

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2013 afholdtes i Skåne, Sverige, den 15-17. august. 

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2012 afholdtes i Larvik og Vestfold, Norge, den 20-22. september. 

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters