Litteratur

Hansen, J. J.: Større Danske Landbrug. 1930-1937.

Schmidt, Aug. F.: Fra Mors. II. 1958. Side 97-101.

Trap, J.P.: Danmark. København 1953-1972.

Bülow, E. Danmarks Større Gaarde. 1961-1967.

Gårdens stamdata gennem tiden

Sø Hovedgård
Hanstholmvej 2
7900 Nykøbing M
Hovedbygningen er opført 1861
Ingen oplysninger
Nordjylland - Morsø
-
-
448 ha 
 - ager 262 
 - eng 9 
 - forpagtet 175 
 - andet 2 
landbrugsdrift/skovbrug
Efter en perode under Finansiel Stabilitet overtog Susanne Møller i 2013 gården
(I 2011) Niels Riis, Johannes Riis
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk