Ejerhistorie

I middelalderen tilhørte Sø formentlig Poul Matthissen, der i 1433 blev adlet med slægten Dyres våben. Datteren Anne Poulsdatter Dyres mand nåede ikke at have gården længe, før hun blev enke og giftede sig med en anden i Dyre-slægten. Her gik den i arv indtil 1632, hvor Mourids Bruun købte gården.

Han solgte dog allerede samme år Sø videre til Claus Kaas. Gården blev hos Kaas'erne og deres slægtninge, selv om den i en kortere periode midt i 1600-tallet var pantsat til en Henrik Linderot, der også havde købt nabogården Nandrup.

I 1687 blev Sø solgt, og herefter kom nogle år, hvor gården ofte skiftede hænder. I 1696 kom Nandrup igen ind i billedet: da overtog naboforpagteren Gunde Jensen nemlig Sø. Da han døde i 1731, blev gården sat på auktion og købt sammen med seks huse af Jesper Andersen fra Todbøl. Han solgte imidlertid straks Sø videre, og endnu en gang kom gården til en Nandrup-forpagter, denne gang Søren Nielsen.

I 1772 kom Sø til en ejer af en anden nabogård, nemlig Jens Stadel på Ullerup. De to gårde havde længe herefter fælles ejer. Sø nedarvedes i Stadel-slægten og gennem en datter til Charles Mansa i 1881. I 1918 blev Sø købt af et konsortium, der solgte noget af gårdens jord fra til to ejendomme.

Efter at have tilhørt familien Riis igennem det meste af 1900-tallet gik Niels Riis' selskab 'Driftsfællesskabet Sø' konkurs. Sø var i en kort periode fra 2012 overtaget af Finansiel Stabilitet A/S, der er et statsejet selskab, oprettet som følge af finanskrisen i 2008.

I 2013 købte Susanne Møller Sø hovedgård.

Gårdens stamdata gennem tiden

Sø Hovedgård
Hanstholmvej 2
7900 Nykøbing M
Hovedbygningen er opført 1861
Ingen oplysninger
Nordjylland - Morsø
-
-
448 ha 
 - ager 262 
 - eng 9 
 - forpagtet 175 
 - andet 2 
landbrugsdrift/skovbrug
Efter en perode under Finansiel Stabilitet overtog Susanne Møller i 2013 gården
(I 2011) Niels Riis, Johannes Riis
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk