Hovedbygning

De karakteristiske hvide, kamtakkede gavle og andre hvide detaljer pynter på den gulpudsede hovedbygning med det rødlige tag. Stuehuset er i én fløj og i en enkelt etage med to indgange mod gårdspladsen. Huset har fået nye døre, mens trappestenene er originale.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi.

Andre bygninger

Avlsbygningerne blev genopført efter en brand i 1933. De tre sammenbyggede avlsfløje er alle i grundmur, opført i muret trimpel og med tag af pandeplader. Midterfløjen har desuden også en fremskudt frontgavl med port og en bevaret dateringsroset med årstallet 1933.

Gården fik en af de mere sjældne stokmøller, der ved vindkraft leverede elektricitet til gården og det vandværk, der også var tilknyttet. Nu er det gamle, trefløjede anlæg udvidet væsentligt især mod nordøst.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er udpeget som bevaringsværdige med middel bevaringsværdi og fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Sø Hovedgård
Hanstholmvej 2
7900 Nykøbing M
Hovedbygningen er opført 1861
Ingen oplysninger
Nordjylland - Morsø
-
-
448 ha 
 - ager 262 
 - eng 9 
 - forpagtet 175 
 - andet 2 
landbrugsdrift/skovbrug
Efter en perode under Finansiel Stabilitet overtog Susanne Møller i 2013 gården
(I 2011) Niels Riis, Johannes Riis
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk