Herregårdenes drifts- og avlsbygninger. Fremtidens udviklingsbetingede om- og tilbygninger - versus arkitektoniske kulturarvsværdier

I samarbejde med Arkitektskolen Aarhus ansatte Dansk Center for Herregårdsforskning pr. 1. november 2006 Sonja Marie Overgaard som ph.d.-stipendiat.

Sonja Marie Overgaards projekt sigter bl.a. på at undersøge, om det er muligt at opstille retningslinjer for, hvordan fremtidige udviklingsbetingede ombygninger af herregårdenes drifts- og avlsbygninger i videst muligt omfang kan tilgodese bygningernes arkitektoniske kulturarvsværdier.

Landbrugets dynamiske udvikling har gennem de seneste år medført produktspecialisering og helt nye driftsformer. En udvikling, som ofte stiller meget specielle krav til drifts- og avlsbygningers indretning og udformning og som dermed potentielt truer den arkitektoniske kulturarv.

Sonja Marie Overgaard forsøger - på baggrund af empiriske og teoretiske analyser af, hvordan kulturarvens værdier kan sikres i samspil med fremadrettede nyindretninger og nutidig arkitektonisk kreativitet - at  belyse, hvor den acceptable grænse ligger mellem det at forandre og det at bevare i forhold til arkitektoniske kulturarvsværdier, nye funktioner samt  arkitektoniske ændringer og tilføjelser.

       


Sonja

Sonja Marie Overgaard forsvarede sin ph.d.-afhandling den 14. juni 2013 på Arkitektskolen Aarhus! Læs mere her.  

 

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters