Forskning

Dansk Center for Herregårdsforsknings primære opgaver er at fremme forskningen omkring de danske herregårdshelheder og deres forskellige elementer samt at medvirke til at øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsmiljøet i fortid og nutid. 

Med etableringen af centeret i 2004 lykkedes det for første gang i Danmark at samle forskningen omkring herregårde og herregårdshelheder i én central forskningsinstitution, og centeret har været den samlende kraft i den nyorientering, som herregårdsforskningen har gennemgået de seneste år.

Centret er et samarbejde mellem Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Nationalmuseet, Aarhus Universitet og Arkitektskolen Aarhus og udfører forskningsprojekter i fællesskab med disse institutioner.

 

Vogn GE

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters