Kildesamlinger

Bang, Gustav: "Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle". Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie: København, 1898-1899 

Bobe, Louis: "Ditlev Ahlefeldts erindringer 1617-1660, Henrik Koppels Forlag, København, 1922

Bricka, C.F. & S.M. Gjellerup: "Den Danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede. Samtidige Levnetsbeskrivelser", bd. 1-2, Forlaget Rudolph Klein, 1874-1875 

Bricka, C.F.: "Den Danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede II. Samtidige Levnetsbeskrivelser", Foreningen til udgivelse af Danmarks Adels Aarbog, 1913 

Christensen, William: "Missiver fra Kongerne Christiern I. s og Hans's Tid", bd. 1-2, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, København, 1914

Kornerup, Bjørn: "Herlufholms skoleordinans af 30. marts 1567". Udgivet af Danske Magazin, 7. række, VI

Marquard, E.: "Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre.", bd. 1, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København, 1929

Marquard, E.: "Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre.", bd. 2, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København, 1936

Marquard, E.: "Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre." bd. 3, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København, 1941

Rosenkrantz, Jørgen: "Jørgen Rosenkrantz erindringer fra 1589", trykt i Danske Magazin IV, 1750

Thuesen, Karen: "Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog", Faksimileudg. med indledning og noter af Karen Thuesen, C. A. Reitzel, København, 1993

Wad, Gustav Ludvig: "Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe.", bd. 1, Paa Herlufsholms stiftelses foranstaltning udgivne ved Gustav Ludvig Wad V. Thaning og Appel, Kjøbenhavn, 1893a

Wad, Gustav Ludvig: "Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe.", bd. 2, Paa Herlufsholms stiftelses foranstaltning udgivne ved Gustav Ludvig Wad, V. Thaning og Appel, København, 1893b

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters