Nyt website med præsentation af alle danske herregårde

Den danske herregård på landkortet

Den 24. april 2014 lancerede Dansk Center for Herregårdsforskning websitet www.danskeherregårde.dk, hvor man nu for første gang samlet kan finde præsentationer af alle landets godt 700 herregårde, deres historie, bygninger og kulturmiljø.

I marts 2015 præsenterede Danmarkshistorien.dk ved Aarhus Universitet et tema om de danske herregårde udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskningen. Temaet behandler herregårdenes historie og præsenterer i øvrigt 14 konkrete herregårdshistorier og kildemateriale til belysning af disse. 

Forskningscenterets kortlægningsprojekter

I disse år arbejder Dansk Center for Herregårdsforskning med at samle og formidle viden om herregården i landskabet og Danmark som herregårdslandskab. Den seneste indsats, som har været støttet af Realdania, er således den  nye webbaserede præsentation af de danske herregårde som helhed og hver for sig, www.danskeherregaarde.dk, der er blevet tilgængelig fra foråret 2014.

Vi har i dag et stort materiale og en stor samlet viden om herregårdene, deres historier og deres indflydelsesrige samspil med landskab og samfund; men det er en viden, der i vid udstrækning ligger spredt og ukoordineret for den almindelige, interesserede bruger.  Med den nye internetportal håber Dansk Center for Herregårdsforskning at have skabt en samlende og let tilgængelig indgang til viden om herregårdene i fortid og nutid - både for den, der ønsker et overblik, og for den der ønsker at gå i dybden og opsøge feltets detaljerigdom.

Den interesserede herregårdsentusiast, turisten eller planlæggeren vil således gennem dette forum alene få adgang til oplysninger, som ellers ville skulle opsøges via mange forskellige kilder og opslagsværker, f.eks. fra Steen Estvad Petersens undersøgelser, Niels Peter Stillings bøger og oversigtsværket Danske Slotte og Herregårde fra 1960'erne.

Projektet lægger sig i forlængelse af udarbejdelsen af en række historiske kort, der viser en oversigt over herregårdene i Danmark i 1770, 1850 og 1900. 

 

Gammelestrupluft

     

Realdania støtter Dansk Center for Herregårdsforsknings digitale kortprojekter.

     Mikael                                  REA_logo_RGB_15mm2.jpg

Ph.d., historiker Mikael Frausing er tovholder på projektet www.danskeherregaarde.dk.

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters