Formidling

Dansk Center for Herregårdsforskning har som et af sine formål at udbrede og formidle viden og forskningsresultater om de danske herregårde til alle med faglig eller personlig interesse for feltet.

Centeret gennemfører således løbende formidlingsprojekter, der ad forskellige veje kan bringe indsigt i herregårdenes fortid og nutid til danskerne. I disse år arbejdes der eksempelvis med at samle og formidle viden om herregården i landskabet og Danmark som herregårdslandskab. Læs mere om centerets kortlægningsprojekter her.

Hvert år formidler centeret og dets tilknyttede forskere ligeledes herregårdsforskning gennem publikationer, foredrag og deltagelse i faglige netværk samt i sin kontakt med presse og andre med interesse for herregårdsområdet.

 

 Forsk.doegn2010

 

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters