Arrangementer

Dansk Center for Herregårdsforskning står hvert år for at arrangere foredragsrækker, konferencer, seminarer, deltagelse i videnskabsfestivaler og lignende. Centerets forskere formidler desuden deres forskning gennem oplæg og deltagelse hos andre arrangører, i den faglige debat og via pressen. 

 

Aktuelle arrangementer 

11.-12. maj 2017: Bustur på sporet af de vestjyske herregårde

29. August -1. September 2017: Bustur til de preussiske kongeslotte

21.-23. september 2017: Den internationale konference "A Manorial World" på Gammel Estrup. Se call for papers her. 


Seneste arrangementer og presse

15.-17. august 2016: Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Finland: Nya tider i gamla gårdag - innovationer, urbanisering och samhällets brytpunkter.

4. september 2016: Bustur - Fire herregårde gennem syv århundreder. I Midtjylland mellem Silkeborg og Viborg finder man en sjælden mangfoldighed af forskellige herregårde med en historie, der strækker sig over syv århundreder.

9.-12. oktober 2016: Bustur - Fra Midtjylland til Europa. Nordtyske slotte, parker og herregårde - den europæiske forbindelse.

30. april 2016: Forskningens Døgn: Byg din egen herregård!

19. marts 2016: Bustur - Herremandens Kirker. Besøg herregården Gammel Estrup og kirkerne i Auning, Fausing og Øster Alling og hør om fortidens nære forbindelser mellem herregård og kirke. 

6.-7. oktober 2015: International konference om herregårdens fysiske og kulturelle landskab: "European encounters. Estates and landscapes". Gammel Estrup 

9.-10.9.2015: Konference om Enevælden i Norden: "En kongelig Rejse - bygninger og mennesker i magtens centrum" i København 

25.4.2015: Forskningens Døgn. Kunst og videnskab. Åbent arbejdsværelse og eksperimentarium på herregården 

21.2.2015: Herregårdstur. Kom med på moderne dannelsesrejse og se tre smukke herregårde på Djursland. 

31.1.2015: Åbent hus-arrangementet "Dannelsesrejsen". Hør forfatter Carsten Jensen og sprogprofessor Jørn Lunds betragtninger om dannelse i dag og kom med på særlige rundvisninger (Aarhus 2017-arrangement)

18.9-21.9. 2014: Gods, herregård og herskab i 1600-tallets Norden - Nordisk Slots- og Herregårdssymposium

24.4.2014: Den danske herregård på landkortet - Forskningens Døgn 

13.3 2014: Foredrag om 1800-tallets herregårdskultur - Århundredets Festival. AFLYST!

30.8.2013: Seminaret "Hvor mange mursten kan man fjerne, før herregårdsspøgelset flytter" om bevaringen af arkitektoniske kulturarvsværdier i herregårdsbyggeri.

Referat af seminaret.

2.4.2013: "Salonaften på Gammel Estrup" - Forskningens Døgn 2013

20.5.2013: Dorte Kook Lyngholm, postdoc på Dansk Center for Herregårdsforksning i Alle tiders historie på P1

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters