Dansk Center for Herregårdsforskning

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup, Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Centret skal medvirke til at øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsmiljøet herhjemme og skabe større forståelse for nødvendigheden af at bevare herregårdsanlæggenes helhed. Centeret skal på flere måder fremme forskning i betydningen af herregårdsmiljøernes forskellige elementer og det kulturelle liv, der foregik på og med udgangspunkt i herregårdene.

Dansk Center for Herregårdsforsknings grundlæggende aktiviteter støttes af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, og centerets mange forsknings- og formidlingsaktiviteter støttes af en lang række andre fonde.

 

Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk
Nyhedsbreve – Newsletters